groepen
groepen
documenten
fotos
nieuws
onze school

Maand archief

Onze school

 • Ons motto is :

      ” Een oase op weg naar verdere ontwikkeling”

Dit vertalen wij concreet in de volgende missie:

Wij willen kinderen helpen op hun weg naar zelfontplooiing, zowel op onze SBO-school als in het reguliere onderwijs. Wij staan voor de opdracht om meer kinderen thuisnabij onderwijs te bieden, ook als er sprake is van een complexe hulpvraag en specifieke onderwijsbehoeften.

Wij werken vervolgens met de volgende overtuiging en kernwaarden:

 • Verbonden
  We weten ons verbonden met leerlingen, ouders en personeel zoals de God van de Bijbel zich verbonden heeft aan ons. Die verbondenheid heeft God vooral laten zien in het leven, de dood en de opstanding van Zijn Zoon Jezus Christus.
  Liefde, geduld, respect, waardering, verdraagzaamheid en vergeving zijn voor ons begrippen waarnaar we sterk streven in de dagelijkse omgang met elkaar. Onze grondhouding; betrokkenheid is sterk ontwikkeld en we nemen daarom iedereen serieus.
 • Betrouwbaar
  We zijn eerlijk en te vertrouwen in ons handelen. We zijn transparant en open in de communicatie naar leerlingen, ouders en als personeel onderling. We mogen aangesproken worden op ons handelen en zullen anderen ook aanspreken op gemaakte afspraken. We stellen ons oordeel uit en zoeken naar de onderliggende waarden.
 • Ontwikkelen
  We stáán gewoon voor goed onderwijs. In een fijne leer- en werkomgeving blijven we onszelf ontwikkelen en zetten we ons in voor de ontwikkeling van onze leerlingen in de breedste zin van het woord. Nieuwsgierig zijn hoort bij onze ontwikkelingen en die van de leerlingen. We geven passend onderwijs aan elke leerling die bij ons zit, we zien en we onderzoeken hun mogelijkheden en vinden samen oplossingen, ook als die extra aandacht van ons vragen en zelfs buiten de comfortzone liggen.
  Ook zien we als opdracht dat we ouders en verzorgers helpen bij de ontwikkeling van hun kind.

Onze school kenmerkt zich door:

 • de aanwezigheid van gespecialiseerde leerkrachten;
 • kleine groepen ( 8 – 20 lln.) die individuele hulpverlening mogelijk maken;
 • mogelijkheden van gespecialiseerde hulp (logopedist, fysiotherapeut, psychomotorisch therapeut);
 • ondersteuning door o.a. orthopedagoog;
 • de aanwezigheid van speciale leer- en hulpmiddelen;
 • een pedagogisch klimaat, waarin verschillen tussen kinderen vanzelfsprekend zijn en ieder kind zijn eigen leerweg kan volgen.

 

Laatste nieuws

Contact


Elimschool
Molenstraat 3
7462 TK Rijssen

Tel.: 0548 – 54 20 30
info@elimschoolrijssen.nl