groepen
groepen
documenten
fotos
nieuws
onze school

Maand archief

Onze school

 • Ons motto is :

      ” Een oase op weg naar verdere ontwikkeling”

Dit vertalen wij concreet in de volgende missie:

Wij willen kinderen helpen op hun weg naar zelfontplooiing, zowel op onze SBO-school als in het reguliere onderwijs. Wij staan voor de opdracht om meer kinderen thuisnabij onderwijs te bieden, ook als er sprake is van een complexe hulpvraag en specifieke onderwijsbehoeften.

Wij werken vervolgens met de volgende overtuiging en kernwaarden:

Wij bieden de kinderen een ononderbroken ontwikkeling en nemen daarbij hun onderwijsbehoeften als uitgangspunt vanuit de volgende kernwaarden:

 1. veiligheid
 2. teamwork
 3. kind / ontwikkelingsgericht onderwijs
 4. acceptatie en respect
 5. bekwaamheid / deskundigheid

Onze school kenmerkt zich door:

 • de aanwezigheid van gespecialiseerde leerkrachten;
 • kleine groepen ( 8 – 20 lln.) die individuele hulpverlening mogelijk maken;
 • mogelijkheden van gespecialiseerde hulp (logopedist, fysiotherapeut, psychomotorisch therapeut);
 • ondersteuning door o.a. orthopedagoog;
 • de aanwezigheid van speciale leer- en hulpmiddelen;
 • een pedagogisch klimaat, waarin verschillen tussen kinderen vanzelfsprekend zijn en ieder kind zijn eigen leerweg kan volgen.

 

Laatste nieuws

Contact


Elimschool
Molenstraat 3
7462 TK Rijssen

Tel.: 0548 – 54 20 30
info@elimschoolrijssen.nl