Elimschool

Een oase op
weg naar verdere ontwikkeling
boog-licht-groen
Welkom op onze school

De Elimschool is één van de zeven scholen van de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in Rijssen (PCPO). De Elimschool is een school voor speciaal basisonderwijs. (SBO)

De school is gehuisvest aan de Molenstraat te Rijssen. Op deze schitterende locatie aan de Weijerd beschikken we over 9 lokalen, een eigen gymnastieklokaal en diverse ruimten voor onderwijsondersteunend personeel.

In totaal werken er rond de 30 personeelsleden waaronder, groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, een logopedist, orthopedagoog, fysiotherapeut, psychomotorisch therapeut, intern begeleiders, administratief medewerkster, conciërge en een directeur.

We zijn een opleidingsschool en hebben jaarlijks ook rond de 15 studenten van verschillende opleidingen zoals PABO, MBO onderwijsassistenten, social work en pedagogisch medewerkers.

De weg naar de Elimschool?

Omdat we geen reguliere school zijn, kunt u uw kind niet zomaar bij ons aanmelden. Daar is een toelatingsprocedure voor die u kunt vinden onder het kopje downloads. (De weg naar de Elimschool).

Elimschool Rijssen | Speeltoestel
Onze kernwaarden
Elimschool Rijssen | Verbonden
Verbonden

We weten ons verbonden met leerlingen, ouders en personeel zoals de God van de Bijbel zich verbonden heeft aan ons. Die verbondenheid heeft God vooral laten zien in het leven, de dood en de opstanding van Zijn Zoon Jezus Christus.

Elimschool Rijssen | Betrouwbaar
Betrouwbaar

We zijn eerlijk en te vertrouwen in ons handelen. We zijn transparant en open in de communicatie naar leerlingen, ouders en als personeel onderling. We mogen aangesproken worden op ons handelen en zullen anderen ook aanspreken op gemaakte afspraken. We stellen ons oordeel uit en zoeken naar de onderliggende waarden.

Elimschool Rijssen | Ontwikkelen
Ontwikkelen

We stáán gewoon voor goed onderwijs. In een fijne leer- en werkomgeving blijven we onszelf ontwikkelen en zetten we ons in voor de ontwikkeling van onze leerlingen in de breedste zin van het woord. Nieuwsgierig zijn hoort bij onze ontwikkelingen en die van de leerlingen.

Elimschool Rijssen | Leerling centraal

Zelfontplooiing

De leerling
staat centraal

Elk kind is uniek. Dat betekent dat we kinderen individueel benaderen, niet in één op één onderwijs, maar omdat we goed zicht hebben op de ontwikkeling van ieder kind sluiten we daarop aan.

Elimschool Rijssen | Info ouders
Informatie voor ouders