MR

Is de MR (een beetje) de baas?

De schooldirecteur en het bovenschools bestuur van de Elimschool kunnen niet zomaar hun gang gaan op ‘hun’ basisschool: voor heel wat belangrijke beslissingen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen.

Dat moet gebeuren via de medezeggenschapsraad (MR). Er zijn verschillende soorten beslissingen:

Elimschool Rijssen | MR & OR
Elimschool Rijssen | MR & OR
Gaat het in de MR ook over onderwijs?

Als Elimschool mogen we zelf weten hoe we ons onderwijs vormgeven.Een medezeggenschapsraad kiest bijvoorbeeld geen rekenmethode: dat is een zaak van overleg tussen de leraren en de schoolleiding.

De dingen van de dag komen dus niet allemaal aan de orde in de MR. Maar of het allemaal lekker loopt op school, hangt ook af van beleidskwesties waar de MR over meepraat. Daardoor heeft MR-werk altijd met onderwijs te maken.

Een stuk “feedback” van ouders kan richting geven aan de koers die de leden van de MR bewandelen. Per slot van rekening zitten de MR-leden als afgevaardigden van alle ouders en personeelsleden in de MR.

Wat kan de MR afdwingen?

Toch kan het voorkomen dat de neuzen echt niet dezelfde kant op komen te staan. Wat dan? Simpel gezegd: zolang de MR instemming weigert, kan de directie haar omstreden plan niet uitvoeren.

Een MR, die deze stap zet, moet daar een goede reden voor hebben. Zo’n weigering betekent meestal niet dat het plan van tafel is, maar is het begin van een nieuwe gespreksronden. Blijkt een meningsverschil niet in eigen huis oplosbaar, dan kan het worden voorgelegd aan de geschillencommissie.

Elimschool Rijssen | MR & OR
Hoe kan ik de MR bereiken?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de leden van de MR. Via het emailadres: mr@elimschoolrijssen.nl

Wie zijn de leden?
Elimschool Rijssen | MR & OR
OR

De OR, de ouderraad is een groep ouders die samen ondersteuning bieden bij allerlei activiteiten op de Elimschool.

Ze zijn er voor alle gezellige activiteiten maar ook voor de wat meer serieuze activiteiten. Denk aan:

Aanspreekpunt vanuit school voor de OR is juf Wamelink.