groepen
groepen
documenten
fotos
nieuws
onze school

Maand archief

MR

 

Is de MR (een beetje) de baas?

De schooldirecteur en het bovenschools bestuur van de Elimschool kunnen niet zomaar hun gang gaan op ‘hun’ basisschool: voor heel wat belangrijke beslissingen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen.

 

Dat moet gebeuren via de medezeggenschapsraad (MR). Er zijn verschillende soorten beslissingen:

  • die waar over de MR eerst advies moet geven;
  • die waarvoor instemming van de MR vereist is;
  • die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

 

Gaat het in de MR ook over onderwijs?

Als Elimschool mogen we zelf weten hoe we ons onderwijs vormgeven.Een medezeggenschapsraad kiest bijvoorbeeld geen rekenmethode: dat is een zaak van overleg tussen de leraren en de schoolleiding.

De dingen van de dag komen dus niet allemaal aan de orde in de MR. Maar of het allemaal lekker loopt op school, hangt ook af van beleidskwesties waar de MR over meepraat. Daardoor heeft MR-werk altijd met onderwijs te maken.

Een stuk “feedback” van ouders kan richting geven aan de koers die de leden van de MR bewandelen. Per slot van rekening zitten de MR-leden als afgevaardigden van alle ouders en personeelsleden in de MR.

Wat kan de MR afdwingen?

Toch kan het voorkomen dat de neuzen echt niet dezelfde kant op komen te staan. Wat dan? Simpel gezegd: zolang de MR instemming weigert, kan de directie haar omstreden plan niet uitvoeren.

Een MR, die deze stap zet, moet daar een goede reden voor hebben. Zo’n weigering betekent meestal niet dat het plan van tafel is, maar is het begin van een nieuwe gespreksronden. Blijkt een meningsverschil niet in eigen huis oplosbaar, dan kan het worden voorgelegd aan de geschillencommissie.

Hoe kan ik de MR bereiken ?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de leden van de MR:

via het emailadres: mr@elimschoolrijssen.nl

 

Wie zijn de leden?

oudergeleding:                     teamleden:

Rilana de Wilde                      Maarten Pas

Wietse Wes                             Laura Vosgezang

Irene Woudenberg                  Anneloes Meijer

 

 

 

Laatste nieuws

Contact


Elimschool
Molenstraat 3
7462 TK Rijssen

Tel.: 0548 – 54 20 30
info@elimschoolrijssen.nl