groepen
groepen
documenten
fotos
nieuws
onze school

P1120779

Welkom op onze school!

De Elimschool is 1 van de zeven scholen van de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in Rijssen (PCPO). De Elimschool is een school voor speciaal basisonderwijs.

De school is gehuisvest aan de Molenstraat te Rijssen. Op deze schitterende lokatie aan de Weijerd is in 2004 een lokaal bijgebouwd. Wij beschikken nu over 8 lokalen, een eigen gymnastieklokaal en diverse ruimten voor onderwijsondersteunend personeel.

In totaal werken er 29 personeelsleden waaronder vier onderwijs assistenten, een logopedist, psycholoog, orthopedagoog, fysiotherapeut, psychomotorisch therapeut, administratief medewerkster en een concierge.